Category

History

Mormor berättar om Andra Världskriget i Sverige

Mormor berättar om Andra Världskriget i Sverige | Ransonering, tyskar på Järnvägen & krigsbarn. Min mormor, 90 år gammal, berättar om hur det var att vara ungdom i Sverige under andra världskriget. Hur svårt det var med ransoneringen, ransoneringskort, hur dom inte fick ha lampor tända på kvällarna och om paniken då tyskarna invaderade Norge…

Read More